Bonden beëindigen cao-overleg met KLM

11 juli 2019

Vandaag hebben de gezamenlijke bonden besloten het cao-overleg met KLM te beëindigen. Opnieuw is niet van enige toenadering van de zijde van KLM gebleken. Gezien de standpunten en voorstellen van KLM is de hoop dat wij nog deze week tot een ‘deal’ kunnen komen vervlogen. Aanknopingspunten om het op zijn minst nog te proberen waren er niet meer en dan is het maar beter om duidelijk te zijn en te stoppen.

De voorstellen van KLM zijn naar het oordeel van de VKP (per saldo) veel te mager. KLM spreekt voortdurend over “donkere wolken” en “zwaar weer”, waardoor het eisenpakket van de bonden in haar ogen onverantwoord is. Gezien het investeringsprogramma van KLM ter waarde van € 1,2 miljard, ziet de VKP geen aanleiding haar voorstellen naar beneden aan te passen.

Qua loon wil KLM niet verder gaan dan een structurele verhoging van 1,7% op jaarbasis bij een cao met een looptijd van 12 maanden. Daarnaast biedt zij een uitkering van € 600 netto, te betalen in twee termijn van ieder € 300. Dat is althans het bod dat KLM deed nadat de bonden hadden aangegeven het overleg te beëindigen. Het loonbod ligt duidelijk lager dan wat er thans gemiddeld in Nederland wordt afgesproken en compenseert niet eens de inflatie.

Wij zullen ons nu gaan beraden, zoals ook de andere bonden zullen doen. KLM is opgeroepen hetzelfde te doen. De VKP is uiteraard bereid het overleg weer op te starten, als KLM een duidelijke en substantiële beweging maakt de goede kant op, geredeneerd vanuit het belang van de leden. Ook wat dat betreft hebben de bonden één lijn getrokken.

Terug naar overzicht