Bonden doen beroep op Pieter Elbers

15 augustus 2019

De bonden hebben vandaag in een gezamenlijke brief Pieter Elbers opgeroepen te bevorderen dat het cao-overleg op constructieve wijze weer kan worden hervat door het onderhandelingsmandaat van de KLM-delegatie te verruimen. Eerder werd Aart Slagt aangeschreven door de bonden om uiterlijk op 19 augustus met een concreet voorstel te komen. Beide brieven tref je hier aan.

De bonden hebben op 11 juli het cao-overleg beëindigd omdat er geen beweging zat in de positie van KLM. De bonden hebben daarbij aangegeven dat zij bereid waren aan de onderhandelingstafel terug te keren als KLM een duidelijke en substantiële beweging zou maken op de beschikbare loonruimte. Helaas is KLM niet aan die voorwaarde tegemoet gekomen. Er hebben zich in de tussentijd ook geen andere ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding zouden kunnen geven tot hervatting van het overleg.

Ondertussen zijn de collega-bonden gestart met een petitie luidende ‘Breng Pieter in Beweging!’. De VKP en de Unie vertrouwen erop dat de brief aan Pieter Elbers en die aan Aart Slagt voldoende zijn en ertoe zullen leiden dat het cao-overleg met KLM weer snel zal worden hervat.

Inmiddels hebben 550 VKP-leden meegedaan aan de enquête ‘Hoe nu verder met de cao-onderhandelingen?’. Daaruit blijkt onder meer dat een duidelijke meerderheid het terecht vindt dat de bonden op 11 juli hebben besloten het overleg met KLM te staken, omdat er geen noemenswaardige beweging werd gemaakt richting de bonden. Bijna 80% van de 550 deelnemers aan de enquête vind dat KLM wat betreft de loonsverhoging zeker niet onder het landelijk gemiddelde mag zitten. Volgens de cao-kijker van werkgeversvereniging AWVN is 2,77% thans de gemiddelde contractloonstijging op twaalfmaandsbasis.

Uiteraard zullen we je op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Terug naar overzicht