BRENG JE STEM UIT! STEM LIJST 3 VKP!

Waar zet de VKP zich voor in?

Behoud van werkgelegenheid (vaste banen!), goede arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden, daar draait het wat ons betreft uiteindelijk om. Voorwaardelijk is dat KLM een gezond bedrijf is en blijft en dat het, zowel vanuit ‘Parijs’, als vanuit ‘Den Haag’, de mogelijkheid krijgt en behoudt zich op Schiphol verder te ontwikkelen.

KLM is onderdeel van de groep Air France KLM. Wij hebben er allemaal belang bij dat de groep en de tot de groep behorende ‘airlines’ de concurrentie aan kunnen met Lufthansa, IAG, Ryanair en de maatschappijen uit het Midden-Oosten.

De inzet van tijdelijke inhuurkrachten is bij KLM doorgeslagen. Wat de VKP betreft is de inhuur van tijdelijk personeel alleen mogelijk bij ‘piek en ziek’.

Taken en onderdelen van KLM zijn in de voorbije jaren afgestoten, omdat de betreffende taken of onderdelen niet meer tot de ‘core business’ van KLM zouden behoren. Aan de andere kant horen we de laatste tijd ook vaak de term ‘meaningful airline’ vallen. Het gaat ons uiteindelijk om de belangen van het grondpersoneel van KLM. Die willen we als VKP dienen; die moeten we zoveel mogelijk veiligstellen.

Meer maatwerk op de werkvloer. Minder one-size-fits-all!

Heldere en goede afspraken in zake arbeidsomstandigheden, arbeidsplaatsen en sociale plannen.

Arbeidsvoorwaarden die direct of indirect bijdragen aan een schoner milieu (denk aan bevorderen gebruik openbaar vervoer en/of e-bikes voor woon-werk verkeer, stimuleren overstap naar hybride leaseauto’s etc.)

Een vernieuwd pensioenstelsel en goed beheer van de uitstaande pensioenverplichtingen ter waarde van € 8 miljard.

Een verbeterde IPB-regeling.

Wat kun je doen om deze doelen te realiseren?

Eenvoudig, door op ons te stemmen. Op dit moment heeft nog lang niet iedereen gestemd. Dit betekent dat er nog veel stemmen “zweven” (of nog niet zijn uitgebracht). We willen de grootse vertegenwoordiger worden voor het KLM-grondpersoneel. We staan nu nog op plek twee. Dus maak gebruik van jouw stem en motiveer je collega te stemmen op de VKP! Onze focus en energie richt zich op de belangen van alle KLM-collega’s die op de grond werkzaam zijn. Dank voor jullie steun en vertrouwen!

Je kunt tot en met 23 april twee stemmen uitbrengen; één op een kandidaat voor de Ondernemingsraad en één op een kandidaat voor de lokale medezeggenschap (Groepscommissie).

Op jouw e-mailadres ontvang je een directe link naar de digitale stembus.

Maak gebruik van jouw stemrecht. Stem VKP, lijst 3.

Je kunt nog tot 23 april je stem uitbrengen voor de medezeggenschapsverkiezingen.

Terug naar overzicht