CAO overleg 16 mei

18 mei 2019

Op 9 mei vond de kick off van het cao overleg plaats. Het ging toen hoofdzakelijk over het proces en nog niet over de inhoud. Partijen zijn het vervolgens eens geworden over het inzetten van de heer Pieter-Jan Biesheuvel als onafhankelijk voorzitter. De heer Biesheuvel was lid van de Tweede Kamer in de periode 1986 – 2002. Als Kamerlid was hij woordvoerder op het gebied van verkeer en waterstaat, volkshuisvesting en sociale zaken. Hij was ook voorzitter van enkele Kamercommissies, van de Raad voor Werk en Inkomen en is thans één van de voorzitters van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.

De periode tussen 9 en 16 mei hebben de werknemersorganisaties gebruikt om hun voorstellen richting KLM te formuleren. Afgelopen dinsdagmiddag hadden de acht bonden hun voorstellen bij KLM ingediend.

Alvorens de bonden in de gelegenheid werden gesteld om hun voorstellen toe te lichten, gaf de heer Erik Swelheim inzicht in de staat en de vooruitzichten van het bedrijf. De nadruk werd door hem gelegd op de investeringen die KLM de komende jaren moet doen, met name in de vloot, om concurrerend te blijven. Ook wees hij erop dat het de luchtvaart en ook KLM, mede door een verminderde economische groei en stijgende brandstofprijzen, minder voor de wind gaat dan in de voorbije jaren en dat KLM nauwelijks groeimogelijkheden heeft op Schiphol. Hij riep op tot “gematigde en gebalanceerde” voorstellen.

Vanuit de werknemersorganisaties werd geduid op het achterblijven van een structurele loonontwikkeling. Er is, in de jaren dat het minder ging met KLM, door medewerkers, wat betreft het vaste loon, een pas op de plaats gemaakt. KLM stelde daar tegenover, dat flinke winstuitkeringen zijn gedaan op basis van de goede resultaten. Van de zijde van de bonden inclusief de VKP werd aangegeven dat de meeste medewerkers belang hebben bij verbetering van de koopkracht door een hoger vast (pensioengevend) inkomen.

KLM nam uitvoerig de tijd de bonden te ondervragen over de ingediende voorstellen. Hoewel daartoe door de bonden uitgenodigd, deed KLM zelf nog geen voorstel. KLM wil eerst de voorstellen van de bonden nader bestuderen en doorrekenen en dan, mede op basis van de resultaten van de co-creatiesessies, tot een integrale reactie komen. Op 27 mei wordt het net van de lopende co-creatieprocessen opgehaald. Op 18 juni komen vervolgens de overlegpartijen weer bij elkaar. KLM heeft toegezegd zich te zullen inspannen om nog voor die tijd een voorstel te kunnen neerleggen.

Terug naar overzicht