Cao overleg en resultaten enquête

16 mei 2019

Zoals bekend loopt de huidige cao af op 1 juni 2019. In de aanloop naar de onderhandelingen over een nieuwe cao, hebben wij door middel van twee enquêtes onze leden geraadpleegd. Dat bleek een groot succes. De eerste enquête is door 544 leden ingevuld en afgemaakt; de tweede door 600 leden. Zie bijgaand de resultaten.

Dit was het pakket dat we hebben genoemd in de tweede enquête:
• Een substantiële loonstijging waarbij wij aansluiting zoeken bij de andere bonden;
• Een verbeterde IPB-regeling;
• Het concreet invullen van eerder gemaakte protocollaire afspraken, waaronder ‘evaluatie MSG-systeem’, ‘plaats en tijd onafhankelijk werken’ (‘thuiswerken’), ‘Bring Your Own Device’, ‘oplossen dienstreizigersproblematiek’, ‘verbeterde consigneringsregeling’ en ‘instroom en doorstroom vrouwen’;
• Verdere verruiming van deeltijd voorafgaand aan pensioen en/of het financieel aantrekkelijker maken van vervroegde pensionering;
• Voorzieningen in het kader van verduurzaming (denk aan bevorderen gebruik OV, (elektrische) fiets/motorrijtuig, woon-werkverkeer, modernisering lease-regeling etc.).

Waar het ons nu om gaat is of je je kunt vinden in bovenvermeld pakket. We stellen je via deze nieuwe enquête slechts één vraag: ben je het eens met dit pakket (ja/nee)? Resultaat: EnquêteTools nr 2

De ‘echte’ onderhandelingen zijn vandaag begonnen. Wij zullen je uiteraard van de ontwikkelingen op hoogte houden en, zodra nodig, je opnieuw raadplegen.

Terug naar overzicht