CAO voorstellen VKP

14 mei 2019

De VKP heeft vandaag haar cao-voorstellen bij KLM ingediend. De betreffende brief tref je hier aan.

Ook de andere werknemersorganisaties zijn gisteren en vandaag met hun voorstellen gekomen. Alle bonden menen dat de lonen substantieel dienen te worden verhoogd. Ook zien we raakvlakken op andere punten, zoals het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid en de doorgeslagen vast/flex verhouding binnen het bedrijf.

Opvallend is dat in navolging van de VKP nu ook andere bonden een verbetering van de IPB-regeling bepleiten.

Bij de VKP ligt de nadruk verder op het afmaken van hetgeen reeds op basis van eerdere afspraken is ingezet, waarbij vanzelfsprekend vooral is gekeken naar de onderwerpen die binnen onze achterban leven (evalueren MSG/afschaffen TCP-systeem, invoering ‘Bring Your Own Device’ en oplossen van de dienstreizigersproblematiek).

De voorstellen van de VKP zijn tot stand gekomen op basis van de input en de instemming die wij van veel van onze leden hebben ontvangen. De enquêtes waren een groot succes.

Op 16 mei krijgt het cao-overleg een vervolg.

Terug naar overzicht