Convocatie extra ledenvergadering

16 juli 2019

Op woensdag 24 juli aanstaande vindt een extra ledenvergadering plaats op verzoek van een groep leden. De groep heeft aan het verzoek (letterlijk) de volgende redenen ten grondslag gelegd:

1. De afwikkeling door het bestuur van de ALV van 12 maart jl. en in het bijzonder het niet honoreren van de eis van de ALV om twee met name genoemde leden alsnog op de kandidatenlijst voor de OR-verkiezingen te plaatsen; daarnaast het niet bijeenroepen van een ALV vóór 25 maart, zoals ook geëist door de ALV, teneinde de finale kandidatenlijst te kunnen goedkeuren.

2. Het eigenmachtig optreden door het bestuur bij het aangaan van een rechtszaak in kort geding tegen de Ondernemingsraad met de intentie om met name Lijst 14 voor Hoger KLM Personeel door de rechter van verkiezingen uit te laten sluiten. Wij vragen ons ook af wat deze overigens niet-succesvolle juridische actie heeft gekost aan verenigingsgeld.

3. De positie van het bestuur van de VKP in het licht van het bovenstaande.

De agenda van de ledenvergadering bestaat uit bovenvermelde onderwerpen.

Locatie: Hotel Steigenberger, Schiphol-Oost

Tijd: 18:00 – 19:00 uur

Aanmelden graag via mail: ln.gn1566482892aleb-1566482892pkv@t1566482892aaira1566482892terce1566482892s1566482892

Terug naar overzicht