‘Dag geld’

Op basis van aanhoudende klachten van leden hebben wij KLM (nadat dit al eerder in het overleg aan de orde te hebben gesteld) schriftelijk aangesproken tot nakoming van de cao wat betreft het recht op daggeld. De betreffende brief treft u hier aan.

Brief 111mr aan de heer Bruggeman in zake Daggeld 

Hoewel het recht op daggeld is vastgelegd in de cao, wordt het claimen ervan door KLM op verschillende manieren ontmoedigd. Het begon in april 2015 met instructies van de heer Swelheim in het kader van ‘cost control’. Dat was in een periode waarin KLM in zwaar weer verkeerde. Dat is overigens geen rechtvaardiging om medewerkers op te roepen af te zien van rechten die in de cao zijn vastgelegd. De cao’s die de voorbije jaren zijn afgesloten hielden al voldoende rekening met de (mindere) bedrijfseconomische omstandigheden. Daarnaast zijn er veel ideeën en initiatieven geweest van medewerkers om kosten te besparen. KLM staat er mede dankzij de inzet van haar medewerkers en de concessies die in cao-verband zijn gedaan financieel ook veel beter voor dat in 2015.
Het “vrijwillig” afstand doen van het recht op daggeld, werkt in de praktijk heel anders. Medewerkers ervaren morele druk om van daggeld af te zien. Leden klagen bij ons over intimidatie (toch aanspraak maken op daggeld wordt gezien als een gebrek aan loyaliteit jegens het bedrijf) en over andere vormen van ontmoediging. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Overigens is ons niet gebleken dat instructies met een gelijke strekking richting het vliegend personeel zijn uitgevaardigd. Op basis waarvan dit onderscheid is gemaakt, is ons niet duidelijk.
Wij zien de reactie van KLM op onze brief met belangstelling tegemoet en zullen deze te zijner tijd met je delen. Mocht je ook vervelende ervaringen hebben in verband met het claimen van daggeld, laat het ons dan weten via ln.gn1566493749aleb-1566493749pkv@t1566493749aaira1566493749terce1566493749s1566493749.

 

Terug naar overzicht