Hoe nu verder met de cao-onderhandelingen?

7 augustus 2019

Op 11 juli jl. zijn de cao-onderhandelingen met KLM door de gezamenlijke bonden beëindigd. Hoewel KLM tijdens het overleg meer dan eens heeft aangegeven nog geen eindbod te hebben gedaan (wat betreft loon), is er vanaf het moment dat KLM met haar eerste loonbod kwam geen noemenswaardige beweging gemaakt.

Uiteraard betreuren wij dat we dit besluit hebben moeten nemen. Het leek ons niet zinvol om in dit stadium als VKP-delegatie alleen met KLM verder te onderhandelen. De acht betrokken bonden trekken in goede harmonie met elkaar op. Als iedere bond zijn eigen koers zou varen, dan zal dat op enig moment kunnen leiden tot verdeeldheid tussen de domeinen en/of tussen groepen werknemers. Uiteraard heeft iedere bond (achterban) specifieke eisen en wensen. Dat geldt ook voor de VKP. Maar op veel onderdelen blijken de bonden eensgezind te zijn. Zo vinden de bonden dat het loonbod dat KLM tot dusverre heeft gedaan te mager.

De bonden hebben bij de beëindiging van de onderhandelingen aangegeven terug te zullen gaan naar de leden. Zij zullen, ieder op eigen wijze, overleg plegen met de achterban. Wij kiezen ervoor om jullie door middel van een enquête te raadplegen. Het houden van een enquête is zeer succesvol gebleken. Op eerdere enquêtes hebben wij telkens binnen enkele dagen honderden reacties ontvangen. Wij bieden je, aan de hand van een aantal vragen, de mogelijkheid je mening te geven over de positie die we als VKP zouden moeten aannemen wat betreft een vervolg van de cao-onderhandelingen. Een vervolg zal er immers vroeg of laat moeten komen, omdat de laatste cao op 1 juni 2019 is verlopen.

Via (deze hyperlink) kan je de schriftelijke voorstellen, die KLM tot dusverre heeft gedaan, inzien. We willen graag weten hoe je naar die voorstellen kijkt. We zullen de input gebruiken om de positie van de VKP te bepalen, zoals we ook eerder in het kader van de cao-onderhandelingen hebben gedaan.

Het staat je natuurlijk altijd vrij je mening te geven of vragen te stellen over arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden. Je kunt ons mailen (ln.gn1566504756aleb-1566504756pkv@t1566504756aaira1566504756terce1566504756s1566504756) of bellen (020-6484679).

Je zult per afzonderlijke mail een link ontvangen die je leidt tot de enquête. Bij voorbaat dank voor je medewerking.

Uiteraard zullen we jullie van de bevindingen op de hoogste stellen.

Terug naar overzicht