KLM geeft kijkje in de keuken in cao overleg

Het was geen tegenvoorstel, maar een ‘kijkje in de keuken’, volgens de KLM-delegatie. Afgelopen woensdag vond er opnieuw overleg per domein plaats. Grond was als eerste aan de beurt. Cabine zou volgen en de dag zou worden besloten door Cockpit. Na het overleg tussen KLM en de grondbonden, heeft er nog een korte afstemming in multi-verband plaatsgevonden.

KLM lijkt op een aantal onderwerpen wel een beweging in de goede richting te willen maken. In die zin is de VKP positief gestemd over de sessie van woensdag.

Wat betreft de dienstreizigersproblematiek heeft KLM aangegeven te denken aan een pakket, waarbij aan frequente dienstreizigers ‘Sky Priority’ faciliteiten worden toegekend; waarbij de richtlijnen voor hotelaccommodatie worden verruimd, de dekking van parkeerkosten (Schiphol) bij meerdaagse dienstreizen wordt verruimd en waarbij daggeld wordt ingeruild tegen een gangbare creditcard.

Verder is KLM bereid te werken aan de invoering van een vergoeding in het kader van ‘Bring Your Own Device‘. De VKP heeft in dat verband gepleit voor een overgangsregeling, waarbij medewerkers, die dit willen, de door KLM ter beschikking gestelde telefoon nog kunnen blijven gebruiken.

Ook is KLM bereid een protocollaire afspraak te maken over arbeidsvoorwaarden die de duurzaamheid bevorderen. De VKP heeft in dat kader een aantal concrete voorstellen gedaan, variërend van ‘tijd en plaats onafhankelijk werken’, de (elektrische) fiets van de zaak tot en met modernisering van de arbeidsvoorwaardelijke autoleaseregeling.

Wat betreft de consigneringsregeling is KLM bereid de eerder afgesproken ‘kostenneutraliteit’ los te laten ten behoeve van een betere regeling.

KLM wil kijken naar het structureel invoeren van de ‘80/90/100 regeling‘. Deze regeling heeft nu nog een tijdelijk karakter. Onderdeel van een regeling zou dan wel zijn dat deelnemende medewerkers dagen inleveren, zoals dat thans ook het geval is, om het kostenverhogende karakter van de regeling (voor KLM) enigszins te temperen.

Ook op andere vlakken is KLM bereid tot toenadering, maar er zijn zeker ook wensen en eisen die KLM onbespreekbaar acht.

Nogmaals, het betreft slechts ‘een kijkje in de keuken’. Het biedt zeker aanknopingspunten, maar op onderdelen is het ‘kijkje’ nog niet erg concreet en zullen we zeer kritisch naar de terugkoppeling van KLM moeten kijken. De VKP-delegatie heeft die kanttekening ook uitdrukkelijk richting KLM gemaakt.

Volgende week krijgt het cao-overleg een vervolg. Er zijn drie overlegdagen gepland: 9, 11 en 12 juli. Die drie overleggen zullen in multi-verband worden gevoerd. Dan komt ook de loonparagraaf weer aan de orde. En op dat punt liggen de partijen nog heel ver uit elkaar. Dat is een zorg die woensdag over en weer werd uitgesproken. KLM heeft een loonsverhoging van 1% per 1 juli 2019 en 1,25% per 1 april 2020 geboden. De looneisen van de bonden liggen daar ruim boven.

Richting 9 juli zullen de grondbonden zich beraden over een aangepast gezamenlijk voorstel.

Terug naar overzicht