Maandag 9 september hervatting cao-overleg

7 september 2019

Aanstaande maandag zal het cao-overleg tussen KLM en de bonden worden hervat. Of FNV Grond zal aansluiten, is op dit moment nog niet bekend. KLM geeft aan dat zij wel een poging heeft gedaan om FNV Grond te bewegen weer aan tafel te komen, maar zij heeft daarover nog geen uitsluitsel gekregen van de zijde van de FNV. Je kunt [hier] de brief van KLM lezen waarin de voortzetting van het cao-overleg aan de bonden wordt bevestigd.

De VKP heeft er vertrouwen in met KLM tot afspraken te komen die, alles in aanmerking nemende, recht doen aan de belangen van de medewerkers. Zoals eerder gemeld, biedt het laatste voorstel van KLM (zie onze eerdere berichten) aanknopingspunten, maar hebben we nog wel een hele slag te maken. Zo wil de VKP de onduidelijkheid en onzekerheid, die er thans bestaat voor medewerkers, die boventallig zijn geworden of dreigen boventallig te worden, wegnemen. De VKP pleit ervoor de huidige Mobiliteitsregeling na 1 januari 2020 onverkort voort te zetten. Daarnaast ligt er nog achterstallig werk (eerder gemaakte principe-afspraken die nog ingevuld moeten worden) en willen wij, met inachtneming van de wensen en de prioriteiten die door de VKP-leden zijn geuit, tot goede afspraken met KLM komen.

Op 10 september, ter gelegenheid van de ledenvergadering, zullen we uiteraard stilstaan bij het cao-overleg. Aanmelden kan via ln.gn1568644989aleb-1568644989pkv@t1568644989aaira1568644989terce1568644989s1568644989.

Terug naar overzicht