Nog weinig schot in cao overleg

19 juni 2019

In de aanloop naar het cao overleg van afgelopen dinsdag heeft KLM, op uitdrukkelijk verzoek van de bonden, een cao-voorstel gedaan. KLM heeft zich in haar voorstel beperkt tot een loonbod (1% per 1 juli 2019 en 1,25% per 1 april 2020 en een klein aantal (volgens KLM) noodzakelijke aanpassingen. De looptijd zou daarbij eindigen op 1 oktober 2020. De voorstellen die de bonden eerder hebben gedaan, zouden volgens KLM vrijwel allemaal kostenverhogend zijn. In haar brief is KLM verder ook niet op de voorstellen ingegaan. Dat laatste was voor de bonden niet aanvaardbaar. KLM werd gevraagd alsnog op de voorstellen van de bonden te reageren, hetgeen zij – na schorsing van het overleg – op hoofdlijnen heeft gedaan.

Wat betreft de voorstellen die de VKP heeft gedaan, heeft KLM aangegeven dat deze reeds in werkgroepen worden besproken (dienstreizigersproblematiek, ‘bring your own device’, instroom en doorstroom van vrouwen), dan wel onderwerp zijn van co-creatie of anderszins in behandeling of onder de aandacht zijn. Die processen zullen op langere termijn tot een resultaat kunnen leiden. Ook vindt KLM het voorstel van de VKP om te kijken naar vormen van verduurzaming van bijvoorbeeld het woon-werkverkeer, ‘bespreekbaar’.

Hoewel meerdere bonden het onderwerp op de agenda hebben gezet, wenst KLM niet in het cao-overleg over de IPB-regeling te praten. In dit kader werd er door de bonden op gewezen dat het overleg tussen KLM en leden van de medezeggenschap, ondanks constructieve pogingen van betrokkenen, uiteindelijk tot niets heeft geleid.

Er zit veel licht tussen de looneisen van de bonden en het loonbod van KLM. Ook op andere onderdelen vinden de bonden dat KLM te weinig heeft te bieden. Van een voortvarend cao proces is daarmee nog geen sprake.

KLM is van mening dat de bonden in een andere film zitten. Er zou zwaar weer op komst zijn. Onder meer de winstwaarschuwing van Lufthansa maakt dat volgens KLM duidelijk. Na twee financiële topjaren is het naar mening van de bonden de hoogste tijd voor structurele loonsverbetering, die ook de pensioenopbouw ten goede komt. Alle standpunten zijn voor nu uitgewisseld. De bonden hebben gezamenlijk gevraagd aan KLM om nog een keer goed over haar insteek na te denken. Het overleg krijgt op 1 juli een vervolg.

Terug naar overzicht