Pensioenakkoord, akkoord.

19 juni 2019

We hebben afgelopen week een enquête uitgezet om te peilen of wij de Vakcentrale voor Professionals VCP mandaat moeten geven om het bereikte pensioenakkoord verder uit te onderhandelen op het pensioenonderdeel. In reactie hierop hebben 272 VKP-ers gestemd. Dit leverde het volgende resultaat op:
82.35% ik geef de VCP mandaat om het principeakkoord verder uit te werken
16.91% ik ben tegen het principeakkoord
1.1% geen mening

Uitslag VKP ledenraadpleging pensioenakkoord

De uitslag is op 18 juni door de VKP met het bestuur van de VCP gedeeld. Tezamen met de input van alle andere bij de VCP aangesloten bonden leidde dit tot instemming met het pensioenakkoord. Daarmee hebben alle drie de vakcentrales hun fiat gegeven aan de gemaakte afspraken. De werkgevers waren al eerder akkoord gegaan. Het is nu aan het kabinet om een stuurgroep in te stellen voor de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Daarin zullen vertegenwoordigers plaatsnemen van het kabinet, de werkgevers en vakbonden. Pensioenuitvoerders, toezichthouders en onafhankelijke externe deskundigen worden eveneens bij de uitwerking betrokken.

VCP steunt pensioenakkoord 

Wij danken de VKP-ers die deelgenomen hebben aan de enquête voor hun uitgebrachte stem. Vanuit het bestuur vinden we de enquête een goed middel om snel de mening van de leden te meten. Als er ideeën en suggesties zijn over deze vorm van ledenraadpleging horen we dat graag.

Terug naar overzicht