Pensioenen; onderhandelingen en risico’s

De afgelopen maanden heeft een werkgroep bestaande uit deskundige vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en KLM technische analyses gemaakt rondom de risico’s die er zijn bij de financiering van het grondpensioenfonds. Er staan voor circa € 8 miljard aan pensioenverplichtingen uit, die iedereen de zekerheid moeten geven, van jong tot oud, om de laatste jaren van je leven van een inkomen te zijn voorzien.

KLM en haar (grond)werknemers hebben jaarlijks premie betaald om die toezegging waar te maken. Onderdeel van die premie was de toezegging, dat als er tekorten zouden optreden, KLM zou bijstorten. Daar is nu dan ook de premie op gebaseerd. KLM heeft aangegeven dit risico niet langer te willen dragen en daarover het overleg te willen openen. Zij noemt dit “het toekomstbestendig maken van het pensioen”. 

U begrijpt dat ook wij van mening zijn dat uw pensioen toekomstbestendig moet zijn. Het moge helder zijn dat hier mogelijk grote tegengestelde belangen op de agenda gaan verschijnen. We zullen echter met elkaar hierover een brug moeten gaan bouwen. Naar verwachting zal dit onderwerp, gezien het bijzondere karakterlos van de ‘normale’ cao-onderhandelingen gevoerd gaan worden. 

Pensioenleeftijd en landelijke acties 

Landelijk lopen er acties en manifestaties tegen de steeds maar verder oplopende AOW leeftijd en de daaraan gekoppelde pensioenleeftijd. Inmiddels is de normpensioenleeftijd 68 jaar geworden waarbij een aantal leeftijdscohorten iets eerder kunnen stoppen bij wijze van overgangsmaatregel. Ook wij steunen deze acties actief binnen de Vakcentrale voor Professionals (VCP) en de SER.

De inzet is “terug” naar een pensioenleeftijd van 66 jaar. En ook het mogelijk maken van prepensioenachtige arrangementen op sectoraal gebied voor bepaalde groepen en/of individuen. De overheid deelt thans boetes uit voor die bedrijven die zich hieraan schuldig maken. Maar deze “boetes“ staan in de staatsbegroting ook geboekt als inkomsten om de begroting op orde te krijgen (€ 300 á € 350 miljoen). Het vervroegen van de AOW en het faciliteren van prepensioenarrangementen is dus vooral een “centenkwestie” waar veel geld mee gemoeid is en de gevolgen voor medewerkers makkelijk weggedrukt worden. 

De discussie wordt niet alleen gevoerd tussen werknemers- en werkgeversorganisaties. Ook het kabinet heeft een belangrijke rol bij het vinden van aanvaardbare oplossingen. Als die er niet komen, dan voorzien wij dat voorafgaand aan pensionering in toenemende mate een beroep op de ziektewet zal worden gedaan. Dat is een einde van een loopbaan die wij onwaardig achten. Onze inzet is dat je gezond je pensioen moet halen en dat we oplossingen zoeken om dat mogelijk te maken. Binnen de zeer beperkte mogelijkheden ziet u aanzetten daartoe in de huidige cao. In de nieuwe cao zal dit zeker weer terugkomen.

Terug naar overzicht