Spanningen rondom herbenoeming Pieter Elbers

Het VKP-bestuur is zich ervan bewust dat veel KLM’ers zich zorgen maken over de positie van Pieter Elbers. In verschillende kranten wordt gesuggereerd dat hij mogelijk niet wordt herbenoemd voor een nieuwe termijn als CEO.

Waar normaliter spanningen achter de schermen, in de bestuurskamer en langs diplomatieke weg worden uitgevochten, ligt deze ruzie op straat. Onder aanvoering van de media doet menigeen een duit in het zakje en speculeert er lustig op los. “Air France wil van de KLM een B-merk maken; Air France wil de kas leegroven; Air France wil cruciale taken overhevelen naar Parijs; KLM moet de cash cow worden van het elitaire Air France en: Pieter Elbers zijn contract wordt niet verlengd omdat hij al deze snode plannen doorziet en tegenwerkt”.
De kwestie is uitgegroeid tot een heuse wedstrijd Nederland-Frankrijk.

De voorzitter van de OR spreekt over een zorgelijke situatie en ondertussen hebben meer dan 10.000 KLM’ers door middel van een petitie gepleit voor het aanblijven van Pieter Elbers.

Het VKP-bestuur begrijpt de zorgen en heeft veel sympathie voor de steunbetuigingen aan het adres van Pieter Elbers. KLM doet het onder zijn leiding goed als ‘airline’. Pieter Elbers is een heldere, operationeel sterke CEO. Ondanks het feit dat we als VKP soms andere keuzes voorstaan in het personeelsbeleid, hebben wij grote waardering voor zijn inzet, betrokkenheid en deskundigheid. Ook wat het VKP-bestuur betreft blijft Pieter Elbers aan als CEO. Wij kunnen ons niet voorstellen dat wordt besloten hem niet opnieuw te benoemen.

Waar het bestuur zich zeer grote zorgen over maakt, is de snel toenemende verwijdering tussen de Air France-KLM groep en KLM, tussen Pieter Elbers en Benjamin Smith en zelfs tussen werknemers onderling. Er wordt veel gezegd en geschreven; feiten en geruchten zijn niet meer van elkaar te onderscheiden. En dat is de reden waarom de VKP tot dusver voorzichtig is in haar reacties.

Het groepsbelang is gediend bij een goeddraaiende KLM. Het KLM-belang is gebaat bij een goeddraaiende groep. Van de bestuurders van de groep en van de groepsmaatschappijen, zowel aan Franse als aan Nederlandse zijde, mag je verwachten dat zij zich daardoor laten leiden.

Ben Smith is voor ons en vele anderen nog een onbekende. Wat wij echter wel weten is dat hij een lastige en complexe opdracht heeft gekregen. Hij moet na een tumultueus jaar de rust binnen Air France weer herstellen en Air France-KLM uitbouwen tot een hecht samenwerkende combinatie.

En dat laatste vindt de VKP belangrijk. In een wereld waarin prijsvechters steeds meer terrein winnen, de carriers in het Midden-Oosten doorgaan met hun expansie, China binnen 5 jaar tientallen vliegvelden gaat openen, de groei op Schiphol haar grenzen bereikt, de Lufthansa Groep het stokje overneemt als grootste luchtvaartcombinatie in Europa, de discussie over de klimaatproblematiek vooral ook gaat over de bijdrage die de luchtvaart levert aan dit probleem, zullen Air France en KLM samen moeten werken. De vijand leeft buiten en niet binnen. Er is geen ander scenario dan samenwerken. KLM kan vanuit een stand-alone positie niet overleven. Air France evenmin.

De VKP verwacht van beide bestuursvoorzitters, Elbers en Smith, dat ze samenwerken, net zo goed als dat dit van ons wordt geëist. Vele collega’s werken al jaren dagelijks samen met Franse collega’s en ondanks onderlinge verschillen, gaat hen dat prima af.

Eenheid met respect voor verscheidenheid. Verschillen terzijde schuiven en vechten voor de belangen van de gehele onderneming. Tienduizenden mensen, in Frankrijk en Nederland, zijn direct of indirect afhankelijk van een baan binnen Air France-KLM. Zowel de Franse als de Nederlandse economie zijn afhankelijk van de activiteiten van de onderneming.

Een bestuurlijke ruzie zoals we die nu zien ontvouwen, kan en mag niet langer plaatsvinden. Dat moet stoppen! De VKP hoopt van harte dat beide bestuurders snel de strijdbijl kunnen begraven en we allen weer overgaan tot de orde van de dag. En dat is op een profijtelijke en veilige manier vluchten uitvoeren en uitmuntende service bieden aan onze passagiers. De huidige tijd is zo complex dat we geen dag te verliezen hebben.

Terug naar overzicht