Uitnodiging ledenvergadering 10 september

26 augustus 2019

Op dinsdag 10 september aanstaande van 18.00-20.00 uur vindt in het Steigenberger Hotel op Schiphol-Oost een algemene ledenvergadering van de VKP plaats. Je bent hierbij van harte uitgenodigd. Vanaf 17.00 uur zijn broodjes, frisdrank, water, koffie en thee beschikbaar.

De agenda ziet er als volgt uit:
• Opening en mededelingen
• Verslaglegging
• Ontwikkelingen cao-overleg
• Procesvoorstel kandidaat-leden medezeggenschap
• Procesvoorstel en profielschets kandidaat-voorzitter
• Jaarverslag 2018
• Kascommissie
• (Her)benoeming bestuursleden VKP
• W.V.T.T.K.
• Rondvraag
• Afsluiting

Terug naar overzicht