Vastlopen pensioenonderhandelingen

Zoals u hoogstwaarschijnlijk inmiddels zult hebben vernomen, zijn de pensioenonderhandelingen tussen werknemers, werkgevers en het kabinet vastgelopen. De Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij de VKP is aangesloten, deed mee aan deze onderhandelingen. Naar aanleiding van het vastlopen van het overleg heeft de VCP onderstaand persbericht afgegeven.

VCP persbericht VCP diep teleurgesteld door vastlopen pensioenonderhandelingen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) behartigt alle belangen van de professionals. De aangesloten verenigingen richten zich als belangenbehartiger op ‘het vak’ en de ‘professie’. De professional, georganiseerd rond bedrijf en beroep, staat daarom centraal. De Vakcentrale voor Professionals heeft tot doel de gezamenlijke sociaal-economische en maatschappelijk belangen van de leden van aangesloten werknemersverenigingen uit het bedrijfsleven en bij de overheid te behartigen.

Terug naar overzicht