VKP bereid tot hervatting cao-overleg

1 september 2019

Bij brief van 29 augustus heeft KLM een verbeterd voorstel gedaan. Je treft dat voorstel [hier] aan. De verschillende bonden zijn zich (binnen eigen geledingen en onderling) aan het beraden of het nieuwe voorstel van KLM aanleiding geeft om het cao-overleg te hervatten. De VKP heeft inmiddels aan KLM als volgt kenbaar gemaakt in het voorstel aanknopingspunten te zien om het cao-overleg te hervatten.

Geachte heer Slagt, beste Aart,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 29 augustus (“Verbeterd loonvoorstel”), deel ik u namens de VKP mede, dat er wat ons betreft aanknopingspunten zijn om het cao-overleg met KLM te hervatten.

Er zit overigens nog wel veel licht tussen de laatste voorstellen van KLM en de cao-voorstellen die wij bij aanvang van de onderhandelingen hebben gedaan, maar wij rekenen en vertrouwen erop dat wij daar met u in constructief overleg uit zullen komen.

De VKP is beschikbaar voor verder overleg, met de uitdrukkelijke aantekening dat wij dat overleg bij voorkeur hervatten in multilateraal verband.

De VNV en Unie hebben KLM vandaag een soortgelijk bericht gestuurd. Vanzelfsprekend hopen wij dat ook de andere bonden zich aansluiten.

KLM heeft deze avond de bonden uitgenodigd het overleg op 5 september aanstaande te hervatten. Ook die brief tref je [hier] aan.

Terug naar overzicht