Werf een lid en vlieg mee met een Dakota!

21 augustus 2019

Wat moet je daarvoor doen? Heel eenvoudig: breng een nieuw lid aan. Voor ieder nieuw lid, krijg je één lot. Naarmate je meer leden werft, is dus de kans groter dat je op de Dakota kunt meevliegen.

KLM bestaat dit jaar 100 jaar, dus alle reden voor een bijzondere ledenwerfactie. Iedere VKP’er die één of meer nieuwe leden aanbrengt, maakt kans op een vlucht met de prachtige Dakota (DC3) van de DDA Classic Airlines. Voor de liefhebbers: het betreft de PH-PBA, genaamd ‘Prinses Amalia’, stammend uit 1944. Het vliegtuig is ooit eigendom geweest van Z.K.H. Prins Bernhard en heeft later gediend als regeringsvliegtuig. Het toestel is voorzien van 18 zitplaatsen. De VKP heeft dit prachtige toestel gecharterd speciaal in het kader van de ledenwerving. Er zullen dus 18 stoelen worden verloot onder de VKP’ers die één of meer nieuwe leden werven tussen nu en 1 oktober 2019.

De vlucht staat vooralsnog gepland op 5 oktober 2019 en zal vertrekken vanaf Schiphol-Oost. We zullen z.s.m. na 1 oktober bekend maken wie een plaats aan boord heeft gewonnen. Indien je niet in aanmerking wil komen voor een plaatsje aan boord van de Dakota, maak dat dan zo spoedig mogelijk kenbaar aan het secretariaat van de VKP.

Om het werven makkelijk te maken: voor het nieuwe lid is het lidmaatschap gratis tot het eind van dit kalenderjaar!

Waarom zou jouw collega lid moeten worden van de VKP?
De VKP staat voor:
✓ Baanzekerheid
✓ Goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
✓ Een invloedrijke en betrokken medezeggenschap
✓ Goede collectieve- en individuele belangenbehartiging

Wij vragen onze bestaande leden om de VKP onder de aandacht te brengen van de collega’s die nog geen lid zijn. Waarom zouden zij ook lid moeten worden?
✓ Omdat je (ook buiten kantooruren) een beroep op ons kunt doen bij vragen die met het werk verband houden
✓ Omdat wij vanwege onze achtergrond en ons netwerk heel goed weten wat er bij KLM en de groep speelt
✓ Omdat wij deskundig, bevlogen en betrokken zijn
✓ Omdat wij geen ‘schreeuwers’ zijn, maar redeneren op basis van argumenten
✓ Omdat wij méér zijn dan een vakbond

Natuurlijk moet KLM een competitieve luchtvaartmaatschappij blijven. Daar hebben we allemaal belang bij. Maar de concurrentiepositie van KLM is niet alleen gebaat bij vlootinvesteringen en besparingsprogramma’s. KLM is ook gebaat bij goed gemotiveerd, vaardig en gezond personeel. Wij zijn er om juist dat te bevorderen!

Deze actie staat naast ons gebruikelijk wervings- en welkomstgeschenk (een prachtige Watermanpen of een BOL.COM cadeaukaart).
Bel: 020-6484679 of mail: ln.gn1566483412aleb-1566483412pkv@t1566483412aaira1566483412terce1566483412s1566483412.

Terug naar overzicht