Aandeelhoudersvergadering KLM

Op 26 april vond de aandeelhoudersvergadering van KLM plaats. Namens de VKP was voorzitter Bob van der Wal aanwezig. Gedurende de vergadering werden de resultaten van KLM over het boekjaar 2017 besproken, kwam de samenstelling zowel van de KLM directie als die van de Raad van Commissarissen aan de orde en werd een statutenwijziging voorgesteld. Het jaarverslag, de agenda van de vergadering en het voorstel statutenwijziging treft u hieronder aan.

Aan de hand van de toelichting door de heer Elbers werd geconstateerd dat sprake was van een buitengewoon succesvol jaar met klinkende resultaten. Het is een “year of records” geworden. De omzet beliep voor het eerst in het bestaan van KLM meer dan €10 miljard. Daarvan komt 72% voor rekening van Passage, 11% van Vracht, 8% van E&M en 8% van Transavia. KLM vervoerde maar liefst 110 miljoen passagiers naar 165 bestemmingen.

Aandacht was er ook voor de succesvolle (vliegende) start van de samenwerking met Jet Airways uit India. Die samenwerking vormt een belangrijke bouwsteen in de verdere uitbouw van de positie van de groep in een belangrijke groeimarkt.

KLM_Annual_Report_2017

AvA Oproeping 2018

Bijlage bij agendapunt 7 Toelichting bij het voorstel tot statutenwijziging Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V_

Bijlage bij agendapunt 7 Voorstel tot statutenwijziging

Terug naar databank