Leiderschapswissel en kostbare arbeidsonrust in Frankrijk

Maandag en dinsdag werd opnieuw gestaakt bij Air France. De directe en indirecte schade als gevolg van de stakingen bedragen circa €300 miljoen. En dan is het einde van het conflict bij Air France nog niet eens in zicht. Ondertussen is de heer Janaillac ‘vrijwillig’ slachtoffer geworden van het conflict; hij had zijn lot verbonden aan een raadpleging onder de werknemers van Air France en die raadpleging pakte anders uit dan hij waarschijnlijk op voorhand had vermoed. 55% van de Air France werknemers is tegen het loonbod van de Air France directie.

Officieel stopt de heer Janaillac op 15 mei aanstaande, wanneer in Parijs ook de aandeelhoudersvergadering van de Air France KLM Group plaatsvindt. Zijn vertrek (als voorzitter en CEO van de Air France KLM Group en als voorzitter van de Raad van Bestuur van Air France) is een grote aderlating voor de groep en wordt ook door de VKP betreurd.

VKP-voorzitter Bob van der Wal heeft over de situatie bij Air France en de effecten daarvan in Nederland zowel de Nederlandse als de Franse pers te woord gestaan. De heer Van der Wal is onthutst over wat er gaande is in Frankrijk en vraagt zich af of het daar wel goed komt. Hij is ook bezorgd over de effecten van de stakingen voor de positie van KLM. In Nederland bestaan er ook wel eens spanningen tussen bonden en directie. “Je vervloekt elkaar en aan het eind zet je weer een punt. Wij dreigen soms met stakingen; zij (in Frankrijk) beginnen ermee. Er moet gewoon een oplossing komen anders gaat het niet goed”, aldus Bob van der Wal maandagavond in het programma Een Vandaag.

Hoe nu verder? Het VKP-bestuur doet een klemmend beroep op de leiding van Air France KLM het leiderschap van het bedrijf te herstellen. De ambitie is en blijft van de combinatie een succes te maken. Laten we ook niet vergeten dat in de voorbije periode Delta, China Eastern en Jet Airways het geloof en vertrouwen in de groep hebben geschonken middels aandelenparticipaties en hechte samenwerkingsverbanden. De VKP zal zich voor en achter de schermen maximaal inzetten om van de gehele combinatie een succes te maken. Duidelijk is dat niet alleen het leiderschap van Air France KLM zich moet laten gelden, maar ook de vertegenwoordigers van het personeel. Wij volgen en zijn betrokken bij de huidige ontwikkelingen en ja, zoals opgesloten in het DNA van KLM en derhalve ook in dat van de VKP, staren wij ons niet blind op één oplossingsrichting, maar houden wij rekening met verschillende scenario’s.

Het eerstvolgende moment, als het gaat om het leiderschap van ons bedrijf, is volgende week als de leiding van Air France KLM bekend maakt op welke wijze de komende periode de continuïteit van de leiding geborgd zal worden. Vervolgens moeten de uitdagingen met vaart en elan opgepakt worden.

KLM boekte in het traditioneel altijd moeilijke eerste kwartaal uitstekende resultaten. Er is geen reden om te denken dat deze positieve lijn de komende periode niet zal doorzetten. De brandstofkosten zouden het wat kunnen temperen. Slechts een handvol medewerkers kan daar iets aan doen.

De inzet van de VKP is constructief maar niet naïef. Dat mag u ook van de VKP verwachten. Daar werken wij aan.

Terug naar databank