Collectieve belangenbehartiging

De VKP voert met regelmaat overleg met KLM over het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden. Dit overleg voert zij meestal samen met andere werknemersorganisaties. De resultaten van dit overleg worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in een arbeidsvoorwaardelijke regeling.

Terug naar databank