Individuele belangenbehartiging

Het kan ook u wel eens overkomen; een conflict met een collega of uw leidinggevende; een beoordeling die u niet terecht vindt of een beslissing die voor u negatief uitpakt. In de meeste gevallen zult u zelf in staat zijn het probleem aan te pakken en op te lossen. Er zijn echter situaties denkbaar, waarbij het u niet lukt om naar tevredenheid een oplossing te vinden. Ondersteuning zoeken bij de VKP kan dan nodig zijn. De VKP adviseert, ondersteunt en bemiddelt haar leden bij individuele vragen. Daarbij staan integriteit, discretie en zorgvuldigheid bij de VKP hoog in het vaandel. Wat besproken wordt blijft altijd binnenskamers, tenzij samen besloten wordt om naar buiten te treden.

De VKP kan professionele ondersteuning bieden bij arbeidsconflicten of loopbaanvraagstukken. U kunt de VKP ook raadplegen bij vragen over (de toepassing van) arbeidsvoorwaarden, pensioenen en/of sociale verzekeringen. De bestuurders van de VKP hebben zelf managers- en/of specialistenfuncties vervuld binnen KLM. Zij kennen dus KLM, de processen en de te bewandelen wegen. Waar anderen kiezen voor ‘de weg naar de rechter’, kiest de VKP bij voorkeur voor een meer bemiddelende rol (mediation). Daarvoor is dan wel van belang dat u niet te lang wacht om ons in te schakelen. Wanneer u ons in een vroeg stadium inschakelt kan onnodig nadeel of leed worden voorkomen!

De coördinatie van de individuele belangenbehartiging is in handen van Michel Vonk. Voor een afspraak met hem kunt u een bericht sturen naar ln.gn1545132596aleb-1545132596PKV@k1545132596nov.l1545132596ehcim1545132596 of ln.gn1545132596aleb-1545132596PKV@t1545132596aaira1545132596terce1545132596s1545132596 of bellen naar het secretariaat van de VKP (tel. 020- 6484679). U krijgt binnen 24 uur een reactie!

Terug naar databank