Benoeming CEO Air France KLM: Benjamin Smith

De heer Benjamin Smith is benoemd tot CEO van Air France KLM.

Wij spreken het vertrouwen uit in deze benoeming. De heer Smith heeft een indrukwekkende track record bij Air Canada en de Star Alliance opgebouwd. Hij heeft leiding gegeven aan een groot, succesvol en ingrijpend verandertraject bij Air Canada, waarbij hij nadrukkelijk de werknemers, vertegenwoordigd door de werknemersorganisaties, heeft betrokken. Hij heeft dit gedaan in een omgeving van verscheidene culturen en meertaligheid. Hij begrijpt de luchtvaartsector met de vele allianties en intercontinentale vervoersstromen. Het is een uitdaging de verschillende belangen binnen Air France KLM met elkaar te verenigen, medewerkers te enthousiasmeren en de positie van de groep verder te versterken.

De Vereniging van KLM Professionals is blij met zijn benoeming en kijkt uit naar zijn komst om de toekomst van ons bedrijf verder uit te bouwen. Wij wensen hem veel succes in de uitoefening van zijn functie.

Bijgaand een tweetal interviews die een indruk geven van de ervaringen en bevindingen van de heer Smith bij Air Canada en de Star Alliance, waarbij hij in het tweede deel van het gesprek meer in gaat op de reorganisaties die daar zijn doorgevoerd. Air Canada was jaren geleden op de grens van bankroet maar heeft zich hersteld tot een winstgevend bedrijf, in omvang de vierde intercontinentaal opererende luchtvaartonderneming van Noord Amerika.

Intervieuw 1   Intervieuw 2

Terug naar databank