BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2018

3 oktober 2018

Toelichting van en stemming over cao-onderhandelingsresultaat

Zoals eerder aangekondigd, vindt op maandag 15 oktober aanstaande de ledenraadpleging plaats naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat dat onlangs tot stand is gekomen in het (grond)cao-overleg met KLM. Voor de goede orde wijzen wij erop dat niet sprake is van een akkoord.

De vergadering zelf start om 17.30 uur (ontvangst vanaf 17.00 uur) en eindigt om 20.00 uur en vindt plaats in de Flying Dutchmanzaal (KLM hoofdkantoor).

Hierbij tref je de tekst aan van het protocol. Voor de volledigheid tref je tevens aan de inzet waarmee de VKP het cao-overleg is ingegaan.

Graag aanmelden via ln.gn1566514382aleb-1566514382pkv@t1566514382aaira1566514382terce1566514382S1566514382 in verband met de catering.

Brief betreffende cao voorstellen VKP 

Protocol cao grond 2018 -2019

 

Terug naar databank