CAO-overleg nog niet afgerond

11 september 2018

Afgelopen donderdag, 6 september, hebben KLM en de werknemersorganisaties voor het grondpersoneel opnieuw onderhandeld over een nieuwe cao. Het was de 10e overlegdag. Het had het afrondende overleg moeten worden, maar in de loop van de dag bleek dat de overlegpartijen meer tijd nodig hebben om tot een zorgvuldige afweging te komen.

Afgesproken is dat KLM schriftelijk aan de werknemersverenigingen bevestigt wat er nu op tafel ligt. Om te voorkomen dat er onjuiste percepties en interpretaties gaan leven, is besloten eerst de schriftelijke uitwerking en ‘finetuning’ af te wachten alvorens daarover inhoudelijk met de leden te communiceren. Op 19 september komen de overlegpartijen weer bij elkaar en de verwachting is dat er dan iets ligt waar partijen mee naar hun achterban kunnen. Dat is op dit moment nog niet het geval.

Op verzoek van de werknemersverenigingen heeft de heer Slagt toegelicht hoe de deal met de VNV eruit ziet. De berichten die daarover in de Nederlandse en Franse media zijn verschenen, zijn incorrect, aldus de heer Slagt. Vliegers krijgen op basis van de deal een hoger salaris en minder werkdruk. Daar staat in het voordeel van KLM een grotere mate van flexibiliteit tegenover, worden feestdagen ingeleverd en zijn nieuwe afspraken gemaakt over de crewsamenstelling. Je zult er meer over kunnen lezen via de communicatiekanalen van KLM.

Op het moment dat wij kennis hebben genomen van de uiteindelijke tekst van het akkoord tussen KLM en VNV kunnen wij beter beoordelen hoe de deal uitpakt in de totale balans. Belangrijker voor jou uiteraard is of er binnenkort iets op tafel ligt waaruit de waardering spreekt van KLM voor haar grondpersoneel.

Terug naar databank