CAO overleg van start

Op 15 maart start het grond cao-overleg. De huidige cao liep af op 31 december 2017, maar is stilzwijgend verlengd en zal eerst eindigen zodra de overlegpartijen een nieuwe cao hebben afgesloten.

KLM in 2018: de context

In de afgelopen twee jaar is het goed gegaan met KLM. Het rendement is substantieel verbeterd; de kostprijs van kerosine zat mee, de ticketprijs bleef goed en de bezetting nam verder toe. In een hoog tempo wordt de huidige vloot door een zuiniger vliegende vloot vervangen (beter voor de kostprijs en het milieu). Het niveau van investeringen is inmiddels verdrievoudigd ten opzichte van een paar jaar geleden. In 2017 draaide KLM een omzet die voor het eerst in haar geschiedenis groter was dan €10 miljard. Afgezet tegen de €6 miljard waarmee KLM in 2004 verkocht werd aan AIR FRANCE is dat een enorme groei. Deze groei hield geen pas met het aantal medewerkers sindsdien, zeker als het gaat om het grondpersoneel in Nederland. Tegelijkertijd hebben de werknemers een paar jaar pas op de plaats gemaakt met looneisen en zijn ze substantieel harder en soms te hard gaan werken. De productie is verder opgevoerd.

Onze voorstellen zijn gebaseerd op deze context en daarom hebben wij een uitgebreidere lijst dan gewoonlijk; een lijst die gericht is op investeringen in het KLM grondpersoneel. Er is al een paar jaar bewust weinig gevraagd en onze voorstellen houden rekening met een looptijd tot medio 2020, dus tot na de viering van het 100-jarig bestaan van KLM in 2019.

De arbeidsverhouding bij KLM in 2018

De VKP vindt goede arbeidsverhoudingen bij KLM van groot belang voor iedereen. En zoals ook in de cao is afgesproken moeten de drie cao domeinen (grond, cockpit en cabine) gelijkwaardig worden behandeld. Wij blijven dan ook van mening dat de opstelling van de KLM-leiding om dit principe na tientallen jaren los te laten, onbegrijpelijk is; het leidt tot verdeeldheid in het overleg en ook tussen de collega’s werkzaam in het bedrijf. Het VKP Bestuur zal blijvend deze kwestie aankaarten en op de Sociale Agenda zetten teneinde de verdeeldheid onderling in het bedrijf te verminderen. De VKP onderhandelt dit jaar ten behoeve van alle KLM grondmedewerkers: dóór KLM’ers, vóór KLM’ers!

De cao voorstellen VKP: highlights en brief

Zoals gemeld hebben we een breed scala aan onderwerpen die de revue passeren. Soms gaat het over harde voorwaarden, soms gaat het over personeelsbeleid en omgangsvormen.
Onze looneis hebben we nog even opgeschort in afwachting van de cao-onderhandelingen tussen de VNV en KLM.
De VKP vraagt aandacht voor de toegenomen werkdruk en personeelsbezetting op een aantal afdelingen. De flexlaag is te groot geworden. Afroep uur-contracten kunnen wat ons betreft bij ‘piek en ziek’, maar daar moet het bij blijven. Het oerwoud van constructies rondom arbeid moet weer tot normale proporties worden teruggebracht. Wij willen, in lijn met het vliegend personeel, een cao-bepaling die KLM verplicht zich tot het uiterste in te spannen om medewerkers gezond hun pensioen te laten halen.
Meer mogelijkheden tot verlofsparen ten behoeve van life events, studie of sabbatical en een betere zorg voor onze dienstpassagiers.
Meer harmonie en samenwerking tussen de collega’s van de Groep en beide Airlines. Het succesvolle Transitiecentrum een centralere plek geven binnen het bedrijf als “Centrum voor Loopbaanontwikkeling”.
Herijking van de IPB regeling naar een PB regeling (een Plaats Beschikbaar Regeling).
Hardere afspraken rondom de achterstelling M/V verdeling in de KLM-top maar ook in de A/T discussie als het gaat om de loonlijnen.
Aanvullende VVR afspraken in lijn met Cabine als het gaat om plaatsmaker-regelingen.

Bovenstaande elementen zijn een aantal highlights uit onze voorstellenbrief. De details kunt u in onze brief lezen: Brief betreffende cao voorstellen VKP

Het cao overleg

In de brief kunt u lezen wie de onderhandelingen namens de VKP zullen voeren. Volgende week op 15 maart gaan we beginnen. Voor aanvang van dit overleg zullen wij eerst nog spreken over de openstaande punten van de huidige cao. Deze cao zal onder leiding staan van een externe voorzitter die de partijen zal helpen met het te lopen proces. Vervolgdata zijn er nog niet gepland. Alle werknemersverenigingen hebben hun voorstellen naar de KLM gestuurd. KLM zal haar voorstellen pas bekend maken bij de aanvang van het overleg.

Wij zullen u uiteraard informeren over de voortgang.

Terug naar databank