Cao overleg update

We staan aan de vooravond van het cao-overleg ‘grond’. Er is voor het overleg een aantal (voorlopige) data gepland medio maart. De voorbereidingen worden getroffen. Zoals bekend betreuren wij dat KLM het gezamenlijke overleg met ‘cockpit’ en ‘cabine’ heeft losgelaten.

Momenteel onderhandelt KLM met de VNV over een nieuwe cao en over een eindafrekening van de cao die liep tot 1 januari 2018. Bij cabine wordt er nu een cao doorgevoerd met een looptijd tot medio 2019. Wij zullen als VKP-bestuur niet alleen de samenhang en gelijkwaardigheid van arbeidsvoorwaarden blijven wegen, maar bovenal de belangen van onze leden bewaken en die, wanneer wij dat wenselijk achten, op de agenda van het overleg zetten.

De voorstellenbrief van de VKP ligt klaar.

Terug naar databank