DI-budget; maak je keuze bekend tussen 17 december en 9 januari!

KLM heeft afgelopen week in het overleg met de werknemersorganisaties aangegeven dat je je keuze voor de inzet van het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (DI-budget) kenbaar moet maken in de periode van 17 december 2018 tot en met 9 januari 2019.
Wij vinden deze periode kort. KLM gaf aan dat zij tijd nodig heeft om een tool te ontwikkelen en tijdige betaling in januari zeker te stellen. Alle reden om onze leden met dit bericht op de data te attenderen.

Het DI-budget beloopt 1,93% van het jaarsalaris (berekend vanaf 1 januari 2018). Je kunt dat budget aanwenden ter bevordering van je duurzame inzetbaarheid of laten uitkeren. Maak je niet (tijdig) je keuze bekend, dan word je geacht te hebben gekozen voor het eerste (aanwenden voor duurzame inzetbaarheid). Om je keuze te kunnen maken zal je moeten inloggen op MyHR. KLM werkt momenteel nog aan een speciale tool.

Houd vooral ook de berichtgeving van KLM over dit onderwerp goed in de gaten.

Van leden krijgen wij vragen over het cursusaanbod via Tiptrack. Er zit nu in Tiptrack een filter waar de cursussen boven de op basis van het O&O-fonds beschikbare €1.750 uitgefilterd worden. Daarmee blijven veel cursussen en opleidingen onzichtbaar. Volgend jaar komen alle beschikbare cursussen in beeld en dan kan je ook de duurdere opleidingen zien, waarvoor je dan zou kunnen besluiten te sparen.

Terug naar databank