Gebruik nog dit jaar je O&O-budget!

30 oktober 2018

Na de leden van de NVLT, CNV en VKP, zijn ook de leden van de Unie en de FNV akkoord gegaan met het behaalde onderhandelingsresultaat. Dat betekent dat er nu ook voor het KLM-grondpersoneel een cao-akkoord is bereikt. De nieuwe cao kent een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 juni 2019. Op basis van het akkoord zal met ingang van 1 januari 2018 aan iedere medewerker een zogenoemd Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (DI-budget) worden toegekend. Omdat KLM niet naast elkaar een DI-budget en een O&O-fonds kan beheren/administreren, zal het O&O-fonds met ingang van 1 januari 2019 ophouden te bestaan. Het geld wat dan nog in het fonds zit, zal een nieuwe bestemming krijgen. KLM en de werknemersverenigingen zullen die bestemming in goed overleg bepalen. Je kunt dus nog tot en met 31 december 2018 van het O&O-fonds gebruik maken. Elke KLM’er kan maximaal € 1750,- besteden.

Terug naar databank