Gezocht: enthousiaste kandidaten voor groepscommissies, divisieraden en OR

5 juni 2018

Volgend jaar vinden er bij KLM weer medezeggenschapsverkiezingen plaats. In verband daarmee zoeken wij kandidaten voor de verschillende medezeggenschapsorganen. De zittingsperiode loopt van 1 juni 2019 tot 30 mei 2022.

Welke eigenschappen vinden wij van belang?

Motivatie
Je stelt je verkiesbaar voor de medezeggenschap omdat je zaken wilt verbeteren en daaraan een bijdrage wilt leveren. Je hebt een duidelijke visie over medezeggenschap. Je bent in staat goed om te gaan met je positie als werknemer van KLM en je functie binnen het medezeggenschapsbestel.

Teamspeler
Je werkt met leden van de vereniging en collega’s goed samen om doelen te bereiken. Je deelt gevraagd en ongevraagd informatie met hen.

Oog voor anderen
Je hebt oog, zorg en respect voor anderen. Je stelt je positief en tolerant op ten opzichte van collega’s. Je bent diplomatiek en tactvol en kunt goed omgaan met gespannen situaties.

Besluitvaardig
Je neemt kennis van de feiten en omstandigheden, analyseert deze, maakt zorgvuldige afwegingen en weet vervolgens de beslissing goed te onderbouwen.

Integer
Je wekt vertrouwen op en toont integriteit in het contact met anderen. Je behandelt anderen eerlijk en houdt er hoge ethische maatstaven op na.

En we vinden natuurlijk dat je er zin in moet hebben. Je mag genieten van de zaken die je bereikt en je communiceert hier goed over naar de achterban. Je kan je verenigen met de doelstellingen van de VKP.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek met de Benoemingscommissie. Stuur een introductie van jezelf en je motivatie naar: ln.gn1566513376aleb-1566513376pkv@t1566513376aaira1566513376terce1566513376s1566513376. Laat ook weten waar je voorkeur naar uit gaat: groepscommissie, divisieraad of ondernemingsraad.

De VKP is de grootste categorale werknemersvereniging die zich inzet voor de belangen van alle KLM-grondfunctionarissen. Wij zijn onafhankelijk van KLM, maar dragen het bedrijf wel een warm hart toe. Wij proberen de belangen van onze leden te behartigen vooral door de kracht van onze argumenten.

Terug naar databank