Inrichting werkgroep “Begeleiding HPO Finance”

04 april 2018

Om de belangen te behartigen van de werknemers die te maken hebben met de gevolgen van HPO Finance is in overleg met KLM besloten een werkgroep “Begeleiding HPO Finance” in te stellen. De werknemers worden vertegenwoordigd door Marcel van Delft (KLAS), Conny Timmermans (Cargo SSC), Tom Gastelaars (Controlling), Karin Watson-Lakerveld (Controlling) en Ap Bouman (Vz). De werkgroep heeft met name tot taak toe te zien op een juiste implementatie van HPO Finance Controlling & Accounting voor wat betreft de organisatorische implementatie zoals deze is overeengekomen met de bonden in de MoU (Memorandum of Understanding) van 10 augustus 2017 en de mobiliteitsafspraken 2015.

De werkgroep zal fungeren als eerste gesprekspartner voor KLM en in beginsel maandelijks overleggen met vertegenwoordigers van KLM. Aan KLM zijde nemen hier aan deel Rob Huijsman (KLAS), Patrick van Zuilen (Cargo SSC), John de Hollander (Controlling) en Wilko Minderhout (Vz).

De werkgroep zal de werknemersverenigingen informeren over de (actuele) status van de uitvoering van de MoU en de HPO-adviesaanvraag. Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte houden.

Terug naar databank