KLM geeft duidelijkheid over ‘aanscherping’ IPB-regeling

30 oktober 2018

Eind september heeft KLM gereageerd op een gezamenlijke brief van de VNC, VNV, Unie en VKP in zake de vermeende aanscherping van de IPB-regeling. KLM geeft in haar reactie aan dat zij niet heeft beoogd de regeling aan te scherpen.

KLM erkent dat de toewijzing aan IPB’ers van stoelen in de Economy Class de stoelaanwijzing (van achteren naar voren) momenteel niet goed gaat. Dit probleem wordt toegeschreven aan het Altea Departure Control systeem. KLM heeft bij Altea een verzoek tot aanpassing van het systeem ingediend. De hoop is dat bij een nieuwe release van dit systeem het probleem tot het verleden behoort.

KLM onderschrijft de wens om de IPB-regeling te verbeteren en te vereenvoudigen en blijft hierover in gesprek met de medezeggenschap. De schriftelijke reactie van KLM tref je hier onder aan. In de brief gaat KLM verder kort in op het voorstellen bij het aan boord gaan, de toepassing van het frequent flyer programma en het sanctiebeleid.

AMSHA.18.041 – In reactie op brief aanpassing IPB-reglement

Terug naar databank