Nieuwe tussenstand in cao-overleg

13 juli 2018

Op woensdag 11 juli jl. heeft de VKP, samen met de andere grondbonden, verder onderhandeld over de nieuwe cao voor het KLM Grondpersoneel. Het eerder gecommuniceerde ‘akkoord op hoofdlijnen’ tussen KLM en FNV was voor de VKP en ook de andere bonden onvoldoende. Samen met CNV, NVLT en De Unie is voorafgaand aan het overleg van 11 juli een gezamenlijke inzet bepaald, waarbij vier hoofdthema’s zijn benoemd (zie vorig nieuwsbericht). Met deze inzet zijn de cao-onderhandelingen afgelopen woensdag hervat.

Waar stonden we?

In de vorige onderhandelingsronde is een aantal punten beslecht, waaronder:
. Salarisverhoging per 1-11-2018: 1,5%
. Salarisverhoging per 1-02-2019: 1,0%
. Duurzaam inzetbaarheidsbudget: 1,93%
. Overbruggingsregeling voor dreigend boventalligen,
. In het kader van werkdrukverlichting het aannemen van 150 mensen + 150 mensen in een leer/werktraject,
. In co-creatie zoeken naar oplossingen voor problemen in het personeelsmodel zodat iedereen gezond kan werken en zijn pensioen kan halen, roosters en flexibiliteit met oog voor werkdruk en de privé/ werk balans.

Waar staan we nu?

Vanuit de overtuiging dat een beter resultaat haalbaar moest zijn, hebben we verder onderhandeld. Wij hebben o.a. over de invoering van ORBA gesproken, verhoging van de license pay en verbetering van de 80-90-100 regeling. Op deze drie onderwerpen zijn stappen gezet. Om een goed beeld te krijgen, hebben we vragen gesteld over maatmensen en de gevolgen voor medewerkers met een persoonlijke toeslag. Volgend overleg krijgen we hier antwoord op.

Ook hebben we voor het volgende overleg geagendeerd hoe we omgaan met de eindafrekening Perform2020 en welke stappen we nog kunnen zetten in het MSG-domein. De VKP hecht aan een ‘fair and balanced’ arbeidsvoorwaardenpakket, zowel in vergelijking met de andere domeinen (cockpit en cabine), als binnen het domein ‘grond’. Ook hecht de VKP aan nakoming van eerder gemaakte afspraken, zoals de afspraken die zijn gemaakt in het kader van Perform 2020. De vliegers hebben in dat kader een aandelenpakket ter waarde van €85 miljoen ontvangen. Daar stonden uiteraard tegenprestaties van de vliegers tegenover. Maar ook het grondpersoneel heeft geleverd. Hoe de (tegen)prestaties zich tot elkaar verhouden zal moeten worden becijferd. Daarover bestaat tussen KLM en de bonden nog geen overeenstemming. Wat de VKP betreft dient een externe accountant hierbij te worden betrokken.

En nu?   

Helaas is het niet mogelijk gebleken om op korte termijn verder te gaan. Het overleg gaat op 6 september verder. Tegen die tijd is er ook meer zicht op de afspraken die KLM met de VNV heeft gemaakt.

Onze hoop is dat wij op 6 september tot een afronding kunnen komen die voor alle overlegpartijen aanvaardbaar is. Mocht dat lukken, dan zal het onderhandelingsresultaat vervolgens aan de VKP-leden ter  beoordeling worden voorgelegd.

Terug naar databank