Onvrede over verdere versobering IPB-regeling

14 september 2018

Wij krijgen de laatste tijd regelmatig klachten van leden over het IPB’en. De hoge bezettingsgraad (die natuurlijk goed is voor het bedrijf) maakt het meekomen als IPB’er steeds lastiger. De VKP heeft daarom in de lopende cao-onderhandelingen voorstellen gedaan die onder meer daarop inspelen en die moeten leiden tot een regeling die meer het karakter heeft van een ‘Plaats Beschikbaar’ regeling.

De KLM directie maakt blijkens een aantal recente wijzigingen echter een omgekeerde beweging door de IPB-regeling verder te marginaliseren. De Unie, VKP, VNC en VNV hebben daar per brief  hun beklag over gedaan bij de directie. Klik hier

Met de verdere aanscherping worden ons steeds meer het plezier en de mogelijkheden ontnomen, die we op basis van de IPB-regeling als personeel ooit hadden. In discussies met KLM over de IPB-regeling wordt ons telkens de mond gesnoerd met de opmerking dat de IPB-regeling geen arbeidsvoorwaarde is, maar een gunst. Steeds minder mensen zullen het als zodanig ervaren. Zelfs loyale werknemers kiezen er nu voor geboekt met de concurrent te vliegen.

Het beleid dat KLM op het vlak van personeelsvoorzieningen voert (ook dienstreizigers klagen bij ons) staat op gespannen voet met de ambities en doelstellingen zoals vermeld in het KLM kompas. “Het creëren van ervaringen die je bijblijven” … we nemen toch aan dat het gaat om leuke en positieve ervaringen. Het voelt niet goed dat het reizen, dat onlosmakelijk verbonden is met ons bedrijf, voor het grondpersoneel, geregeld is op een wijze die door veel leden als uiterst onredelijk of onrechtvaardig wordt beschouwd.

Terug naar databank