RVU-boete liever vandaag dan morgen van tafel

19 februari 2018

De VKP is teleurgesteld dat ook dit kabinet de RVU-boete overeind houdt. In plaats van de RVU-boete zouden sectoren de mogelijkheid moeten krijgen om op maat afspraken te maken. Dat komt uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van personeel ten goede. De RVU-boete komt in beeld als mensen minder dan de helft gaan werken en dit volgens de fiscus riekt naar vroegpensioen.

Het effect van de huidige regeling is dat cao-partijen zich in allerlei bochten wringen om van de boete af te komen. Individuele afspraken zijn ook een optie, maar daar is de VKP geen voorstander van. Cao-partijen hebben dan in feite het nakijken.

Het generatiepact kan soelaas bieden en op zich is het ook een mooi instrument om aan de RVU-boete te ontkomen. Immers, als iemand langer dan de helft blijft werken wordt er geen RVU-boete geheven. De maatregel is echter per definitie wel erg generiek.

Sociale partners willen liever gerichter in- en uitstroom bewerkstelligen; deze route is helaas door de boete afgesneden. De VKP is voorstander van sectoraal maatwerk: wat voor de ene sector werkt hoeft ten slotte niet direct ook elders te werken, of het nou om het opsparen van uren gaat of bijvoorbeeld om deeltijdpensioen. Het gaat erom dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn en dat zo lang mogelijk blijven. De arbeidsmarkt en pensioen moeten meer op elkaar worden afgestemd.

De RVU-boete bedroeg aanvankelijk 26 procent en is nu 52 procent. De VKP zou de het liefs de hele boete liever vandaag dan morgen afgeschaft willen zien. De overheid haalt met de boete nu € 300 miljoen binnen. Dat is een hoop geld, maar relatief weinig als het wordt afgezet tegen de impact die het nu heeft.

Terug naar databank