Schiphol uitgegroeid?

Met rasse schreden nadert Schiphol het maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De luchthaven groeit harder dan concurrenten Londen, Parijs en Frankfurt en is inmiddels na Londen Heathrow en Parijs CDG de derde drukste luchthaven van Europa. Frankfurt is voorbij gestreefd en het verschil met Parijs CDG is minimaal.

Op dit moment is er geen zicht op verdere groeimogelijkheden. De luchthaven Lelystad is inmiddels voorzien van een lange baan en er wordt druk gewerkt aan de terminal, maar het ziet ernaar uit dat 1 april 2019 als openingsdatum van de vernieuwde luchthaven niet zal worden gehaald (een meerderheid in de Kamer lijkt voor uitstel). Ook is niet duidelijk of er middelen zijn om het vliegverkeer van Schiphol naar Lelystad te dwingen. Het animo om vanaf Lelstad te gaan opereren lijkt niet heel groot gezien de beperkingen die er zullen gelden, zeker in de beginfase. Het is niet de bedoeling dat zich een nieuwe markt ontwikkelt bovenop de markt die vanaf Schiphol wordt bediend; Lelystad moet Schiphol juist ontlasten. Er wordt sterk getwijfeld aan de juridische houdbaarheid van het selectiviteitsbeleid dat zou worden toegepast. Men voorziet dat ‘Europa’ het onder dwang verplaatsen van bepaalde vluchten van Schiphol naar Lelystad niet zal aanvaarden.

Verder wordt de roep om eerst het Nederlands luchtruim opnieuw in te richten alvorens Lelystad te openen steeds groter. De routes van en naar Lelystad mogen niet interfereren met het Schiphol-verkeer en dat zal er in de praktijk toe leiden dat het Lelystad-verkeer lang laag zal moeten vliegen boven gebieden die nu nog niet bekend zijn met hinder die door vliegverkeer wordt veroorzaakt (m.n. Overijssel, Gelderland). Dat besef is daar pas doorgedrongen toen duidelijk werd hoe de zogenoemde aansluitroutes van en naar Lelystad zouden gaan lopen.

Dit alles heeft de luchtvaart geen goed gedaan. Het vertrouwen in de Alderstafel, die altijd een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van Schiphol en Lelystad, is volledig weg. Ook de verantwoordelijke Ministeries en Schiphol zelf worden niet meer vertrouwd. Er wordt nu druk gewerkt aan herstel van het vertrouwen. Een besluit over Lelystad valt volgende maand.

Ondertussen worden de geluiden om een luchthaven in zee te bouwen steeds sterker. De meningen over de haalbaarheid lopen uiteen. Het Bewonersplatform Luchtvaart en Leefomgeving op Lange Termijn heeft op 23 januari een rapport onder de naam ‘Een Vlucht naar Voren’ aan de Minsiter Van Nieuwenhuizen gestuurd. U treft hier dat rapport aan: Een vlucht naar voren

De VKP stelt zich op het standpunt dat een duurzame groei van de luchtvaart in Nederland mogelijk moet zijn. Indien door beperkingen van overheidswege de groei van de luchtvaart in Nederland een halt wordt toegeroepen, zal dat het vestigingsklimaat in ons land uiteindelijk aantasten en het verlies van vele duizenden arbeidsplaatsen tot gevolg hebben. Tegelijkertijd is duidelijk dat het draagvlak onder de omwonenden van Schiphol onder grote druk staat. Het stedelijk gebied rond de luchthaven dijt steeds verder uit. De luchthaven Schiphol raakt daardoor in de verdrukking. Een luchthaven in zee lijkt een logische oplossing en moet wat ons betreft dan ook zeker serieus in overweging worden genomen.

Terug naar databank