Start overleg nieuwe grond cao

Tussen de werknemersverenigingen en KLM is recent gesproken over de start van het overleg dat moet leiden tot een nieuwe cao voor het grondpersoneel. De VKP is klaar voor dat overleg in die zin dat de inzet voor de nieuwe cao en het mandaat van de leden zijn geregeld. Partijen denken momenteel nog na over de ‘setting’ waarin het overleg moet gaan plaatsvinden. De verwachting is dat het overleg medio maart zal starten.

Terug naar databank