Vereenvoudiging Verlofmanagement

30 januari 2018

In onze nieuwsbrief van 6 december hebt u kunnen lezen dat het implementeren van het vereenvoudigd verlofmanagement per 1 januari 2018 mogelijk niet door zou gaan. Eerder deze maand is op een aantal onderdelen nadere overeenstemming tussen KLM en de werknemersverenigingen bereikt. Het gaat daarbij om de volgende punten:

CF dagen (compensatie wegens werken op feestdagen)
De medewerker die vrij van dienst wil zijn op een doordeweekse feestdag kan daarvoor KLM-verlof gebruiken onder de voorwaarde dat:
– De medewerker medewerkersverlof aanvraagt en daarbij zelf aangeeft dat hij/zij KLM-verlof wil laten inplannen op die doordeweekse feestdag, en
– Door het inplannen van KLM-verlof op de doordeweekse feestdag het KLM-verlof saldo de grens van -5 (min vijf) niet overschrijdt.

Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het medewerkersverlof afgeschreven.

Hoge verlofsaldi
Partijen bespreken jaarlijks, voor het eerst in 2019, de inspanningen om de afbouw te realiseren op de afdelingen waar sprake is van collectieve hoge verlofsaldi. Als KLM aantoonbaar onvoldoende ruimte voor verlofafbouw heeft geboden, zal afkoop alleen in overleg plaatsvinden.

KLM heeft aangegeven de nieuwe systematiek alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 te kunnen invoeren. Wat betreft de inhoud van het vereenvoudigd verlofmanagement verwijzen wij u naar de informatie die wij eerder en recent nog KLM daarover hebben verspreid.

KLM QA Vereenvoudigd Verlofmanagement

Vereenvoudiging Verlofmanagement (getekend exemplaar)

Terug naar databank