VKP bespreekt voortgang cao-overleg met leden

Na acht dagen cao overleg te hebben gevoerd met de KLM zijn wij op een punt aangeland dat we het overleg hebben uitgesteld voor beraad met de leden. Ook andere bonden gaan terug naar hun leden. Alleen de FNV is op dit moment positief over wat KLM heeft voorgesteld.

Wij hebben een met door KLM geleverde cijfers onderbouwd beeld van hetgeen in het kader van de Perform 2020 afspraken door ‘grond’ is geleverd. Onze cao-inzet is mede daarop gebaseerd. KLM gaat de inhoudelijke dialoog daarover met de VKP echter tot nu toe telkens uit de weg. Ook op ons voorstel om onze cijfers door een onafhankelijke partij te laten toetsen is geen reactie gegeven. Zo blijven er verschillende werkelijkheden op tafel liggen die het proces niet bevorderen. Aan de Perform 2020 afspraken is een aantal toezeggingen van KLM jegens de bonden verbonden.

Het cao-aanbod van KLM doet naar de mening van de VKP-onderhandelingsdelegatie geen recht aan deze afspraken en komt nog in onvoldoende mate tegemoet aan de eisen en wensen die namens de leden zijn geuit. Dat is reden om opnieuw in gesprek te gaan met onze leden. Begin volgende week zullen wij u daar nader over berichten.

Terug naar databank