VKP maakt bezwaar tegen vliegtaks

In het regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken om in 2020 in Nederland belasting op vliegen (‘vliegtaks’) te introduceren. Het VKP-bestuur heeft hier grote moeite mee omdat deze belasting zal leiden tot ondermijning van de concurrentiepositie van KLM. Dat laatste kan weer van invloed zijn op de werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart en daarmee op onze banen. In 2008 is er al eens vliegtaks ingevoerd. Na protest, waar indertijd ook veel KLM’ers aan deelnamen, werd deze belasting afgeschaft. De overheid heeft over de invoering van vliegtaks een internetconsultatie gehouden. De VKP heeft daar, als belangenbehartiger van vele honderden KLM’ers, inhoudelijk op gereageerd.

Terug naar databank