VNC akkoord met nieuwe CAO

Genoegzaam bekend is inmiddels dat begin januari de VNC met KLM een cao-akkoord heeft bereikt. Belangrijke onderdelen van dat akkoord zijn een loonstijging van 3,5% (per 1 januari 2018 1%, per 1 november 2018 1,5% en per 1 februari 2019 1%); toepassing van de ‘verbeterde winstdelingsregeling’ met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016; het faciliteren (korpsbreed) van vrijwillig vertrek bij KLM door middel van een Vrijwillige Vertrekregeling (terwijl geen boventalligheid ontstaat; integendeel).

Daar tegenover staat een aantal tegemoetkomingen op het gebied van de cabinebemanning samenstelling. De omvang van de werkgebieden wordt aangepast op basis van een CA/pax ratio. Dat leidt ertoe dat uiteindelijk op de meeste vluchten minder CA’s behoeven te worden ingezet. Randvoorwaardelijk daarbij is dat het product aan boord wordt aangepast. Die aanpassing zou moeten zorgen voor een efficiëntere werkwijze. Uiterlijk met ingang van winterdienstregeling 2018 zal KLM de noodzakelijke productaanpassingen hebben gerealiseerd om het gewenste niveau van serviceverlening aan de passagier te kunnen handhaven.

De VKP juicht toe dat de VNC met KLM tot een akkoord is gekomen. Het is – ongeacht functie – van belang dat de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden fatsoenlijk zijn geregeld. Daar tekenen wij aan dat de verschillen tussen de domeinen (grond, cabine, cockpit) altijd te rechtvaardigen moeten zijn. KLM zal nog inzicht geven in de kostenbesparingen die in het kader van Perform 2020 (per domein) zijn gerealiseerd. Op basis daarvan zal duidelijk moeten worden of de verschillende domeinen hebben geleverd wat is afgesproken.

Terug naar databank