Werknemersorganisaties bereiken met KLM een onderhandelingsresultaat

28 september 2018

De vijf werknemersorganisaties voor het grondpersoneel hebben gisteren, 27 september, met KLM een onderhandelingsresultaat bereikt. Daarmee is een moeizaam proces na vele maanden afgerond. Berichten dat sprake zou zijn van een (principe-)akkoord, zijn niet juist. De onderhandelingsdelegaties hebben ieder een eigen waardeoordeel over het bereikte resultaat. De VKP is met een uitgebreide wensen- en eisenlijst de cao-onderhandelingen ingegaan. Veel van die wensen zijn niet gerealiseerd of slechts in beperkte mate. Daarover heerst teleurstelling bij de delegatie. Er werd gehoopt en gerekend op meer. Tot op het laatste moment van het overleg is door de delegatie getracht binnen de achterban levende wensen te realiseren, maar KLM wilde niet verder gaan dan wat er nu op tafel ligt. De delegatie heeft moeten constateren dat verder onderhandelen niet meer constructief zou zijn en alleen maar tot vertraging zou leiden. Er zijn gelukkig ook VKP-punten die men wel terug zal vinden in het onderhandelingsresultaat. Het oordeel is nu aan de leden.

Wij willen het onderhandelingsresultaat en de weg er naartoe graag met de leden bespreken. Wij verzoeken je daartoe maandag 15 oktober van 17.00 – 20.00 uur (aanvang vergadering om 17:30) in je agenda te reserveren. De ledenvergadering vindt plaats in de Flying Dutchmanzaal in het KLM hoofdkantoor. Zodra de inkt van het onderhandelingsresultaat droog is, zullen wij je nader over de inhoud informeren.

Aanmelden kan via mail naar ln.gn1566512978aleb-1566512978pkv@t1566512978aaira1566512978terce1566512978s1566512978.

Terug naar databank