De winstdeling zal circa 14% bedragen van uw inkomen

21 februari 2018

Air France KLM heeft afgelopen vrijdag mooie cijfers gepubliceerd. Het operationeel resultaat voor de groep sloot op € 1,488 miljard een stijging van bijna 42% ten opzichte van een jaar eerder. Door een afboeking van € 1,4 miljard op de pensioenen van vliegers en cabinepersoneel van KLM komt het bedrijf per saldo uit op een nettoverlies van €274 mln.

KLM boekte een (record)winst voor belastingen en rente van € 910 miljoen, een toename van €229 miljoen ten opzichte van 2016. Er werden in 2017 maar liefst 32,7 miljoen passagiers vervoerd door KLM. Ook dat is een record. De operationele marge steeg bij KLM met 1,9 procentpunt naar 8,8%.

De netto-schuld ging van € 3,655 miljard naar € 1,657 miljard, onder meer dankzij een toename van de operationele vrije kasstroom (van € 347 miljoen over 2016 naar € 696 miljoen over 2017) en een kapitaalinjectie van € 751 miljoen dankzij de 10% deelname (ieder) van Delta Air Lines en China Eastern Lines.

Inmiddels is bekend gemaakt dat KLM op basis van de met de werknemersorganisaties gemaakte afspraken in totaal € 170 miljoen van de geboekte winst met het personeel zal delen. Het bestuur van de VKP is blij dat ze de verbeterde winstdelingsregeling heeft voorgesteld en afgesproken in de cao 2016-2017. Het bedrag (over 2017)  zal een percentage zijn van het inkomen (circa 14%), daarvan is 1% in 2017 al als voorschot uitbetaald.

De winstdeling wordt uitgekeerd in april 2018.

De heren Swelheim en Slagt hebben namens de directie afgelopen maandag aan de leden van de werknemersorganisaties en de ondernemingsraad tekst en uitleg gegeven bij de jaarcijfers. Bob van der Wal heeft namens de VKP bij de heer Swelheim aangedrongen op het geven van een heldere toelichting op de afboeking van € 1,4 miljard op de pensioenen van vliegers en cabinepersoneel. Bij veel werknemers zal dit immers vragen oproepen. Verder vroeg Van der Wal naar de effecten van de groeibeperkingen van de luchthaven Schiphol, nu de grens van 500.000 vliegtuigbewegingen snel nadert en reeds dit jaar zal worden bereikt als de groei van het luchtverkeer blijft doorzetten. Van der Wal sprak de vrees uit dat er dan wellicht bewegingen naar Parijs worden overgeheveld. Hij vroeg zich af of KLM ook kijkt naar het verleggen van productie naar bijvoorbeeld Malpensa bij Milaan. Swelheim en Slagt gaven aan dat vol wordt ingezet op verdere groei in Nederland, waarbij de luchthaven Lelystad een rol speelt.

Inmiddels is bekend dat de opening van Lelystad met een jaar wordt uitgesteld (van 1 april 2019 naar 1 april 2020). Dat maakt de situatie voor Schiphol nog nijpender.

Terug naar databank