Belangenbehartiging

Het kan u in het werk wel eens overkomen; een conflict met een collega of uw leidinggevende, een beoordeling die u tegenvalt of een beslissing die voor u negatief uitpakt. In de meeste gevallen zult u zelf in staat zijn het probleem aan te pakken en op te lossen. Er zijn echter situaties denkbaar, waarbij het u niet lukt om naar tevredenheid een oplossing te vinden. Ondersteuning zoeken bij de VKP kan dan nodig zijn. De VKP adviseert, ondersteunt en bemiddelt haar leden bij individuele vragen. Daarbij staan integriteit, discretie en zorgvuldigheid bij de VKP hoog in het vaandel. Wat besproken wordt blijft altijd vertrouwelijk, tenzij samen besloten wordt om naar buiten te treden.

De VKP beschikt over professionals die ondersteuning kunnen bieden bij complexere zaken als arbeidsconflicten, loopbaanvraagstukken of de toekomst binnen KLM. U kunt ze ook raadplegen bij vragen over (de toepassing van) arbeidsvoorwaarden, pensioenen en/of sociale verzekeringen. Deze professionals hebben in alle gevallen zelf managers- of specialistenfuncties vervuld binnen en buiten KLM. Zij kennen dus KLM, de processen en de “wegen”. Waar anderen vaker kiezen voor het ”juridische traject”, kiest de VKP voor een meer bemiddelende rol (mediation). Daarvoor is dan wel van belang, dat u niet te lang wacht om ons in te schakelen. Wanneer u ons in een vroeg stadium inschakelt kan veel “schade” worden voorkomen!

De coördinatie van de individuele belangenbehartiging is in handen van Michel Vonk. Voor een afspraak met hem kunt u een bericht sturen naar ln.gn1568642931aleb-1568642931PKV@t1568642931aaira1568642931terce1568642931s1568642931 of bellen naar het secretariaat van de VKP (tel. 020- 6484679). U krijgt binnen 24 uur een reactie.

COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
De VKP voert met regelmaat overleg met KLM over het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden. Dit overleg voert zij meestal samen met andere werknemersorganisaties. De resultaten van dit overleg worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in een arbeidsvoorwaardelijke regeling.