OR/Divisieraden/Groepscommissies

VERTEGENWOORDIGING VKP IN MEDEZEGGENSCHAPSBESTEL

KLM kent een zeer omvangrijk ondernemingsraadbestel (OR-bestel), gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden. Dit bestel regelt de medezeggenschap van werknemers binnen de KLM. Daarbij geldt het principe ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Door verkiezing hebben ca. 50 actieve VKP’ers een zetel gekregen in dit bestel. Daarin behartigen zij naast het algemene KLM-belang, het belang van hun achterban!

Binnen KLM is de medezeggenschap fijnmazig geregeld op een drietal niveaus:

  • Op ondernemingsniveau kent de KLM de Ondernemingsraad. Deze raad overlegt met de KLM Directie. De VKP is thans met drie leden (en twee plaatsvervangende leden) in de Ondernemingsraad vertegenwoordigd.
  • Op bedrijfsonderdeelniveau zijn Groepscommissies actief; daarvan zijn er binnen KLM in totaal 26. Deze Groepscommissies voeren het overleg met het Hoofd van het bedrijfsonderdeel. De VKP is in de verschillende Groepscommissies vertegenwoordigd.
  • In verband met de omvang van de bedrijfsonderdelen, is een tweetal Divisieraden actief; binnen Cargo en Engineering & Maintenance. Deze vormen een extra overlegplatform tussen de KLM Ondernemingsraad en de Groepscommissies binnen het bedrijfsonderdeel. Divisieraadleden worden gekozen uit de Groepscommissies van het bedrijfsonderdeel. De voorzitter van de Divisieraad bij Engineering & Maintenance is een VKP’er. In de Divisieraad van Cargo zijn momenteel geen VKP’ers vertegenwoordigd.

Verkiezingen voor het OR-bestel vinden elke drie jaar plaats. In 2019 vinden de volgende verkiezingen voor het OR-bestel plaats.

Vertegenwoordigers in het OR-bestel hebben een belangrijke rol te vervullen bij de beoordeling en advisering over adviesaanvragen (veelal in zake reorganisaties en investeringen) en het verlenen van instemming bij de vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen.

KLM maakt onderdeel uit van Air France KLM. Ook op Europees niveau is een ondernemingsraad ingesteld, waarin vertegenwoordigers vanuit KLM zitting hebben. De VKP is met één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in deze raad vertegenwoordigd. Dat zijn momenteel respectievelijk Annemieke Bossen en Michel Vonk. Daarnaast is op Air France KLM groepsniveau het Strategic Analyses body ingesteld. Hier praten vertegenwoordigers van Air France en KLM op groepsniveau met de CEO van de Holding. Een tweetal VKP’ers, te weten OR-voorzitter Jan-Willem van Dijk en Annemieke Bossen, heeft zitting in dit college.

De volgende VKP’ers hebben momenteel zitting in één of meer van bovengenoemde organen:

OR
Jan Willem van Dijk (voorzitter)
Michel Vonk
Annemieke Bossen
Jint de Groot (plaatsvervanger)
Bastiaan Meekes ( plaatsvervanger)

 

GC01 Stafbureaus DirectieGC03 KLM Information Services GC06 Corporate Control GC08 Corporate HR GC09 Corporate Procurement med.  SPL-centrum/SPL-oost
Marc JanszCees Jan StolkTom GastelaarsBastiaan MeekesJos Mes
Bob PolakJae MaloneyMarijke van de SarRick Pooters
Egon HeiniErik ReitsemaGeja Yamin – de Jager
Pepijn de KortEwoud Modderman Ellen Mooren
Jochem van de Griend Jan Vos 
  
GC10 Global Sales & Partnerships, IMO Commercial, Finance Netwerk, Commercial Planning GC20 Staff Technische dienst Finance en ControlGC21 Component ServicesGC27 Staff Unit EngineeringGC31 Ground Inflight Services
Peter van der ZonKarin Watson-LakerveldPaul BeversEveline VosJoop Kleijne
Figan van PraagHenk van den BoschQuim Ferreira de OliveiraGert Molewijk
Eric SnijdersErnst Leenen  
Marjolein Peters-BossenGlenn Refos  
Ap Bouman  
Harry Dijkstra  
  
GC34 Vliegdienst & IMO OperationsGC36 Operations Control en Fleet Services.GC42 KLM Cargo Commercial en overigeGC51 KLC grondpersoneel 
Desiree HogguerRob KnottnerusJack MeimaKoen Legdeur 
Mala OemrawsinghAnne FennemaRuud Dijkslag  
Frank SonsmaMenno Rigter  
Ryan Rienhart  
Ruud Hoogervorst