Over VKP

De VKP (Vereniging van KLM Professionals) richt zich op de belangenbehartiging van professionals en executives werkzaam (of die gewerkt hebben) bij KLM en onder de cao voor KLM-grondpersoneel Nederland vallen of in een EAV-functiegroep.

Als werknemersorganisatie is de VKP volledig onafhankelijk van de KLM. De VKP behartigt de belangen door de zuiverheid en kracht van argumenten. De vereniging is sinds 1969 officieel erkend door de KLM (tot 2018 als VHKP) en landelijk aangesloten bij de VCP, “de Vakcentrale voor Professionals”. Dit is naast de FNV en CNV de 3e landelijke werknemersorganisatie in Nederland. De VCP heeft een zetel in de Sociaal Economische Raad (SER).

De VKP behartigt de belangen door;

 • Op collectief niveau overleg te voeren aan de (CAO-)onderhandelingstafel met KLM, meestal
  samen met de overige werknemersorganisaties
 • Het geven van advies, ondersteuning en bemiddeling (mediation) op individueel niveau
 • De leden op de hoogte te brengen van de actualiteit en relevante thema’s
 • Vertegenwoordiging binnen het KLM Ondernemingsraadbestel: OR, Divisieraden en GC’s;
  KLM OR bestel 1 juni 2016
 • Het bieden van een ontmoetingsplaats voor professionals (w.o. VCP, Netwerk voor KLM
  professionals)

De vereniging bestaat uit;

 • Algemeen Bestuur
 • Adviescollege
 • Adviesraad
 • Werkgroepen/Commissies

Elke KLM-er, die onder de cao voor KLM-grondpersoneel Nederland valt of in een EAV-functiegroep ingedeeld is, kan lid worden van de VKP!